Son Yazılar

Şirket tarafından, gerçek usulde vergilendirilmeyen üretici çiftçilerden alınan şekerler için düzenlenecek gider pusulasında tevkifat oranının ne olacağı hk.

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)
Sayı
:
B.07.1.GİB.4.26.15.01-GVK 40-2/6-148
29/12/2011
Konu
:
Gelir Vergisi Tevkifatı

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda; … A.Ş. tarafından şeker pancarı teslimleri sırasında gerçek usulde vergilendirilmeyen üretici çiftçilere verilen şekerlerin, şirketiniz tarafından çiftçilerden satın alınırken düzenlenecek gider pusulasında tevkifat oranının ne olacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.
            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 52 nci maddesinde; “Zirai faaliyetten doğan kazanç zirai kazançtır. Zirai faaliyet; arazide, deniz, göl ve nehirlerde, ekim, dikim, bakım, üretme, yetiştirme ve ıslah yollarıyla veyahut doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle nebat, orman, hayvan, balık ve bunların mahsullerinin istihsalini, avlanmasını, avcıları ve yetiştiricileri tarafından muhafazasını, taşınmasını, satılmasını veya bu mahsullerden sair bir şekilde faydalanılmasını ifade eder.
            …….
            Yukarıda yazılı faaliyetlerin içinde yapıldığı işletmelere zirai işletme bu işletmeleri işleten gerçek kişilere (Adi şirketler dahil), vergiye tabi olsun veya olmasınlar, çiftçi ve bu faaliyetler neticesinde istihsal olunan maddelere de mahsul denir…..” hükmüne yer verilmiştir.
            Aynı Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında, madde metninde sayılan kurum ve kuruluşların yine madde metninde sayılan ödemeleri nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecbur oldukları hükmü yer almaktadır. Mezkur maddenin birinci fıkrasının 11 numaralı bendinde de çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden yapılacak gelir vergisi tevkifatı oranlan belirlenmiş olup, çiftçilerden alınan zirai mahsullerden ticaret borsalarına tescil ettirilerek satın alınanlar için tevkifat oranı %50 indirimli olarak belirlenmiştir.
            213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Gider Pusulası” başlıklı 234 üncü maddesinde, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin vergiden muaf esnafa yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulasının vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmünde olduğu belirtilmiştir.
            Bu hükümler çerçevesinde, esnaf muaflığından yararlanmayan veya gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerden satın aldığınız zirai mahsul olarak değerlendirilemeyecek şeker nedeniyle düzenleyeceğiniz gider pusulasında gelir vergisi tevkifatı yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
            Bununla birlikte, … A.Ş tarafından şeker pancarı teslimleri nedeniyle gerçek usulde vergilendirilmeyen üretici çiftçilere yapılacak ödemelerden tevkifat yapılması gerekmekte olup,  üzerinden tevkifat yapılacak tutar da bu teslimler karşılığında çiftçiye ödenen tutar ile verilen şekerlerin emsal bedeli toplamından oluşacaktır.
            Bilgi edinilmesini rica ederim.
(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Arşivler
Etiketler
Son Yorumlar
Kimler Çevrimiçi
Şuanda 81 ziyaretçi çevrimiçi
4 ziyaretçi, 77 robot, 0 üye
Aralık 2018
P S Ç P C C P
« Oca    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Şuanda 81 ziyaretçi çevrimiçi
4 ziyaretçi, 77 robot, 0 üye
Bugünkü Maksimum Ziyaretçi Sayısı: 91 de 05:53 pm UTC
Bu ay: 114 de 12-03-2018 01:05 am UTC
Bu yıl: 649 de 07-06-2018 10:18 am UTC
Tüm zamanlar: 649 de 07-06-2018 10:18 am UTC