Son Yazılar

Kdv Tevkifatı – Oranları Ve Uygulaması-4-Aygül Mudurlu

Kdv Tevkifatı – Oranları Ve Uygulaması-4
 

KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASI-3

A-KISMİ TEVKİFAT UYGULANACAK HİZMETLER :

8) Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma / Götürme Hizmetleri (9 /10) :

KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılara, turizm acentesi, rehber ve benzerlerinin turist kafilelerini alışveriş etmeleri için belirli işletmelere götürmeleri karşılığında bu işletmelerden aldıkları komisyonlar tevkifat kapsamındadır.

9) Profesyonel Spor Kulüplerinin Yayın, Reklam ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri (9 /10) :

KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcıların, profesyonel spor kulüplerince (şirketleşenler dahil) bu bölüm kapsamındaki işlemleri tevkifat kapsamındadır.

Profesyonel spor kulüplerince (şirketleşenler dahil),

* Sponsorluk yoluyla veya reklam almak (reklam alanları ve panoların kiralanması dahil) suretiyle reklam gelirleri.

* Spor müsabakalarının veya kulüple ilgili faaliyetlerin yayınlanması suretiyle yayın geliri.

* Toplumsal şans oyunları ve diğer faaliyetlerde kulüp isminin kullanılmasına izin verilmesinden dolayı isim hakkı gelirleri elde edilmektedir.

Reklam hizmeti alanlar, yayın faaliyetini gerçekleştirenler, isim hakkını kullananlar vb. tarafından bu gelirlerden hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulacaktır.

Örnek1: A) Hazır Giyim A.Ş. , şirketin reklamının futbolcuların formalarında yapılması amacıyla hem Türkiye Süper Liginde mücadele eden (Z) spor kulübü hem de faaliyet gösterdiği ilin mahalli liginde mücadele eden (Y) spor kulübü ile anlaşmıştır. KDV mükellefi (Z) spor kulübünün verdiği reklâm hizmeti bu bölüm kapsamında kısmi tevkifata tabi olacaktır. (Y) spor kulübünün reklâm hizmetine ilişkin KDV ise KDV mükellefiyetinin bulunmaması şartıyla, Reklam Verme İşlemleri kapsamında tam tevkifata tabi tutulacaktır.

Örnek2: Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Süper Ligi 2012/2013 futbol sezonu müsabakalarının televizyondan yayınlanmasına ilişkin yayın hakkını yapılan ihale sonucunda (Y) Medya A.Ş.’ye vermiştir. Futbol müsabakalarının yayın hakkı karşılığında yayın hakkı bedelinin Futbol Federasyonu tarafından Türkiye Süper Liginde mücadele eden (F) Spor Kulübüne aktarılmasına ilişkin olarak (F) tarafından düzenlenecek faturada genel oran üzerinden KDV hesaplanacak ve hesaplanan KDV tutarının üzerinden tevkifat yapılacaktır.

Örnek 3: 2012/2013 futbol sezonunda Spor-Toto Teşkilat Başkanlığınca futbol müsabakaları üzerine tertip edilen “iddaa” oyununda/müşterek bahsinde, müsabakalarının söz konusu oyun biletlerinde yer verilmesine ilişkin isim hakkı kullanımı nedeniyle Türkiye Süper Liginde mücadele eden (Z) Spor Kulübüne Spor-Toto Teşkilat Başkanlığınca Eylül/2012 dönemi ile ilgili olarak aktarılacak bedele ilişkin söz konusu işlem genel oranda KDV’ye tabi olacaktır ve hesaplanan KDV tutarının üzerinden tevkifat yapılacaktır.

 Örnek 4: (A) Spor Ürünleri A.Ş. , 2013 takvim yılında üretimini yapacağı spor malzemelerinde kulüp isminin kullanılması amacıyla 100.000 TL karşılığında Türkiye Basketbol Liginde mücadele eden (Y) Spor Kulübüyle anlaşmıştır. (Y) aynı zamanda, kendi ismi kullanılarak basketbol okulu açılmasına izin verilmesi hususunda (B) Basketbol Okulu ile anlaşmıştır. (Y) bu anlaşmadan 20.000 TL. gelir elde edecektir. Her iki isim hakkı kullanımına izin verilmesine ilişkin sözleşmeler çerçevesinde isim hakkı bedelleri, faturaları düzenlenerek peşin tahsil edilmiştir. (Y)’nin, (A) ve (B)’ye verdiği isim hakkı kullanım haklarının devri genel esaslar çerçevesinde KDV’ye ve tevkifata tabi olacaktır.

10) Temizlik Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri (7 /10) :

KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcıların, temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmeti alımları bu bölüm kapsamında tevkifata tabidir.

* Bina temizliği       * Sokak temizliği 

* Sağlık kuruluşlarının hijyenik temizliği ve hastane atıklarının toplanması imhası.

* Çöp toplama ve bunların imhası.      * Park ve bahçeler ile mezarlık alanlarının temizliği.

* Haşere mücadelesi.     * Demiryolu ve kara nakil vasıtalarının temizliği vb. işler tevkifat uygulaması kapsamındadır.

 – Binaların müştemilat ve eklentileri dahil iç ve dış cephe temizliği her türlü mefruşatının (halı, perde, koltuk, süs eşyası vb.) bina içinde veya dışında yaptırılan temizliği dahildir.

– Ayrıca havlu, çarşaf, elbise, çamaşır gibi eşyaların temizlettirilmesi veya yıkattırılması da bu bölüm kapsamında tevkifata tabi olacaktır.

– Temizlik işlerinde kullanılacak deterjan, süpürge gibi alet-edevat ve sarf malzemelerin satın alınmasında tevkifat uygulanmayacaktır.

– Sorumlu tayin edilenlerin park, bahçe ve mezarlık alanları ile bulvar, refüj, göbek, rekreasyon alanları ve havuzların bakımı, bitkilendirilmesi, sulanması, haşere mücadelesi, sokak hayvanlarının toplanması-ıslahı vb. hizmet alımları bu bölüm kapsamında tevkifata tabi olacaktır.

Örnek1: X oteli, havlu ve çarşaflarının yıkama işini Y yıkama işletmesine vermiştir. Bu hizmet karşılığı bedel bu bölüm kapsamında tevkifata tabi olacaktır.

11) Servis Taşımacılığı Hizmeti (5 /10) :

KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcıların; personel, öğrenci, müşteri ve benzerlerinin belirli bir güzergâhta taşınması amacıyla servis taşımacılığı hizmeti alımları bu bölüm kapsamında tevkifata tabi tutulacaktır.

Servis taşımacılığı hizmetinin, bu hizmete tahsis edilmiş özel plakalı araçlarla yapılıp yapılmaması tevkifat uygulanmasına engel teşkil etmez. Her durumda tevkifata tabi tutulacaktır.

Bu servis hizmeti tevkifat yapmakla sorumlu olanlarca değil de; sorumlu olmayan kişilerce alınırsa tevkifat uygulanmayacaktır.

Örnek1 : X okulunun 5. Sınıf öğrencilerinin taşıması için, bu öğrencilerin velileri bir araya gelerek Y taşıma şirketiyle anlaşmıştır. Bu anlaşmanın faturası bu öğrencilerin velileri arasından seçilen bir veli adına düzenlenecektir. Y taşıma şirketinin düzenleyeceği fatura da tevkifat uygulanmayacaktır. (Bu örnek bir araya gelen personeller için de geçerlidir.)

Örnek2 : X şirketi, kendi personelinin taşınması için Y taşımacılık şirketiyle anlaşmıştır. Y taşımacılık şirketinin servis hizmeti verdiği X şirketine düzenlediği faturada bu bölüm kapsamında tevkifat uygulanacaktır.

12) Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri (5 /10) :

Belirlenmiş alıcılara verilen her türlü baskı ve basım hizmetleri bu bölüm kapsamında tevkifata tabidir.

Tevkifat yapmakla sorumlu olanlara verilen; kitap, ansiklopedi, risale, dergi, broşür, gazete, bülten, basılı kağıt, katalog, afiş, poster, dosya, klasör, matbu evrak, makbuz, kartvizit, antetli kağıt, zarf, bloknot, defter, ajanda, takvim, her çeşit belge ve sertifika, davetiye, mesaj ve tebrik kartı, etiket, ambalaj, test gibi süreli ve süresiz yayınlar ile diğer ürünlerin her türlü (cd, vcd, dvd gibi baskılar dahil) baskı ve basım hizmeti ile bunların veya tevkifat sorumlularınca kullanılan her çeşit evrakın ciltlenmesine ilişkin hizmetler bu bölüm kapsamında tevkifata tabi tutulacaktır.

Üretimde kullanılacak hammadde ve yardımcı malzemelerin alıcı tarafından temin edilip edilmemesi tevkifat uygulamasına engel değildir.

Baskısı yapılmış hazır ürünlerin piyasadan doğrudan alımında tevkifat uygulanmayacaktır. Bir hizmet niteliğinde olması gereklidir.

Örnek1: Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2011-2012 eğitim-öğretim yılında ilköğretimde okutulacak ve içeriğini kendisinin belirlediği ders kitaplarının baskı işini X Matbaacılık kazanmış ve sözleşme imzalanmıştır. Bu hizmet işi tevkifat kapsamındadır.

Örnek2: Y Yayın Evi tarafından basılıp piyasada satışı yapılan bir kitap, Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim-öğretim yılında yardımcı ders kitabı olarak kullanılması uygun görülmesi halinde, bu mal alımı teslim niteliği taşıdığından tevkifat kapsamında olmayacaktır.

13) Belirlenen Hizmetler Dışındaki Hizmetler (5 / 10) :

KDV mükellefleri tarafından 5018 sayılı kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara ifa edilen ve sayılan hizmetler arasında belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında bu bölüm kapsamında tevkifat uygulanacaktır. (Belirlenmiş alıcılara verilen)

Örnek1: Bir kamu kurumuna şoförüyle birlikte verilen araç kiralama hizmetinde, şoför bedeli ile araç kira bedeli ayrıştırılmamışsa işgücü temin hizmeti kapsamında 9/10 oranında tevkifat yapılacaktır. Bu iki bedel ayrıştırılabiliyorsa, şoför bedeline 9/10, araç kiralama bedeline de 5/10 oranında tevkifat uygulanacaktır.

Örnek2: 5018 sayılı kanuna ekli cetveller kapsamında yer alan bir kuruma verilen; gemi parçalarının kumlanması ve boyanması hizmeti 5/10 oranında tevkifata tabi olacaktır.

Örnek3: 5018 sayılı kanuna ekli cetveller kapsamında yer alan bir kuruma verilen; yapı malzemelerinin test edilmesi, şoförsüz araç kiralama, otoyol ve karayolu güzergahında araç-gereç ve personel nakli vb. hizmetler bu bölüm kapsamında 5/10 oranında tevkifata tabi olacaktır.

B-KISMİ TEVKİFAT UYGULANACAK TESLİMLER:

1) Külçe Metal Teslimleri (7 / 10) :

KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılara teslimler bu bölüm kapsamında tevkifata tabi tutulacaktır.

Hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır, çinko ve alüminyum külçelerin ithalatçılar ile ilk üreticiler (cevherden üretim yapanlar) tarafından yapılan teslimlerinde tevkifat uygulanmayacak, bu safhalardan sonraki el değiştirmelerde ise tevkifat uygulanacaktır.

Hurda metalden elde edilen külçelerin ithalatçıları ve ilk üreticileri tarafından tesliminde de tevkifat uygulanacaktır.

* İthalatçılar tarafından yapılacak teslimlerde, ithalatçı (satıcı) tarafından düzenlenecek faturada “ Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına,

* Cevherden üretim yapanlar ise düzenlene faturada “ Teslim edilen mal firmamızca cevherden üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” Açıklamasına yer vererek tevkifat uygulamadan işlem yapabileceklerdir.

Tevkifat kapsamına, her türlü hurda metallerden elde edilen külçeler ile hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır, çinko ve alüminyum külçelerinin teslimi girmektedir. Slab, billet (biyet), kütük ve ingot teslimleri de bu uygulama bakımından külçe olarak değerlendirilecektir.

Yukarıda belirtilen metallerin, alışlarında tevkifat uygulanıp uygulanmadığına ve silisyum, magnezyum, mangan, nikel, titan gibi maddeler içerip içermediğine bakılmaksızın, külçe, slab, biyet, kütük ve ingot haline getirilmiş şekilde satışında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

2) Bakır, Çinko ve Alüminyum Teslimleri (7 / 10) :

KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılara teslimler bu bölüm kapsamında tevkifata tabi tutulacaktır.

Bunların ilk üreticileri (cevherden üretenler) ile ithalatçıları tarafından tesliminde tevkifat olmayacak, sonraki safhalardaki teslimler ise tevkifata tabi olacaktır.

* İthalatçıları düzenleyecekleri faturada ; “ Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına,

* Cevherden üretenler ise; “ Teslim edilen mal tarafımızca cevherden üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına yer vererek tevkifat uygulamadan işlem yapabileceklerdir.

– Tevkifat kapsamına, bakır, çinko, alüminyum ve alaşımlarından mamul; anot, katot, granül, filmaşin, profil, levha, tabaka, rulo, şerit, panel, sac, boru, pirinç çubuk, lama, her türlü tel vb.leri girmektedir.

Profilin boyanmış ya da kaplanmış olması, bunların teslimde tevkifat uygulanmasına engel değildir. Bu durumda, profilin boyanması veya kaplanmasına ilişkin fason eloksal işçiliği tevkifat kapsamında olmayacaktır.

– Bakır, çinko ve alüminyum telin; plastik, cam, kağıt, emaye, vernik vb. izolasyon malzemeleri ile kaplanması ile elde edilen “izoleli iletken” teslimleri tevkifata tabi tutulmayacaktır.

Ayrıca bu metal ve alaşımlarından üretilen nihai ürünler ile bunların kesme, sıyırma, kıvırma, kaynak, bükme, vida yeri delme-açma vb. şekillerde işlenmesi sonucu elde edilen yarı mamul ve mamul malların teslimleri tevkifata tabi olmayacaktır.

Bakır, çinko, alüminyum ve bunların alaşımı metallerden elde edilen meşrubat kutusu, otomobil parçası, havalandırma kanal borusu, pano, çerçeve, kapı, kapı kolu, mahya, alüminyum folyo, köşebent, vida, somun, vida soketi, dübel, kilit, çivi, kepenk taşı, flanş, maşon, dirsek, bek, kanca, menteşe, aksesuar vb.lerinin teslimleri tevkifata tabi olmayacaktır.

3) Hurda ve Atık Teslimleri (9 / 10) :

KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılara teslimler bu bölüm kapsamında tevkifata tabi tutulacaktır.

Metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıklarının teslimleri KDV kanunu 17/4-g maddesi gereğince KDV’ ye tabi değildir. Ancak aynı kanun 18/1 maddesine göre istisnadan vazgeçilmesi mümkündür.

İstisnadan vazgeçenlerin bu teslimleri bu bölüm kapsamında tevkifata tabi tutulacaktır.

Hurda kavramı;

* Demir, bakır, alüminyum, pirinç, kurşun, teneke, çelik, çinko, pik, sarı, bronz, nikel, kızıl, lehim, mangan tutya, antimon vb. her türlü metaller.

* Bu metallerin alaşım, bileşim ve cürufları.

* İmalat sırasında ortaya çıkan metal kırpıntı, döküntü ve talaşlar ile standart dışı çıkan metal ürünler,

* İzabe tesislerinden çıkan standart dışı metal hammaddeler, yarı mamuller, hadde bozukları ve benzerleri “ hurda metal” kabul edilecektir.

* Ayrıca, hurda veya atık özelliğindeki her türlü kağıt, karton, mukavva, kauçuk, plastik ile bunların kırpıntıları, naylon, lastik kırpıntıları, cam şişe, kavanoz, otomobil ve pencere camları, can kırıkları teslimleri de tevkifat kapsamındadır.

– Tamir ve bakımdan sonra aynı amaçla kullanılabilecek olan metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt ve cam esaslı eşya teslimlerinde tevkifat uygulanmayacaktır.

– Ekonomik ömrünü doldurmuş araç-gereç ve iş makinelerinin hurda olarak satılması ve satış sonucu alıcının bunları hurda olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Aynen veya onarılmak suretiyle üretim amaçlarına uygun olarak kullanılacak durumda olanların teslimi tevkifat kapsamında değerlendirilmeyecektir.

– Hurdaya ayırarak trafikten çekilen motorlu kara taşıtlarının tesliminde de aynı işlem tesis edilecektir.

– Hurda gemilerden yapılan sökümler sonrası teslimlerde de aynı işlem tesis edilecektir.

Örnek1: X şirketi tarafından, atık değerlendirme işiyle uğraşan Y şirketine hurda pil, akü vb. teslimler yapılmaktadır.

Y şirketi normalde KDV’ den istisna olacaktır. Yalnız bu istisnaden vazgeçmiş ise yapılan bu teslimler tevkifata tabi olacaktır.

Örnek2: “Hurda” bir jeneratör, bobinleri sarılıp tamir ve bakımdan sonra yeniden jeneratör olarak kullanılacak hale getiriliyorsa, bu kullanılmış jeneratör teslimlerinde tevkifat uygulanmayacaktır.

Örnek3: Hurda gemilerin sökülmesi sonucu elde edilen metal aksam (pervane, motor, telsiz, radyo-teyp, uydu alıcısı vb) aynı amaçla kullanılmak üzere satılıyorsa KDV tevkifatı yapılmayacaktır.

Sökülen aksam kullanılamaz durumdaysa bunları sökenler tarafından tesliminde ve sonraki safhalarda tevkifata tabi tutulacaktır.

4) Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağıt ve Cam Hurda Atıklardan Elde Edilen Hammadde Teslimi (9 / 10) :

KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılara teslimler bu bölüm kapsamında tevkifata tabi tutulacaktır.

Söz konusu ürünlerin teslimi istisna kapsamında olmayıp, genel oranda (%18) KDV’ ye tabidir.

Bunların, ithalatçıları tarafından tesliminde tevkifat uygulanmayacak, sonraki safhalardaki teslimlerinde ise tevkifata tabi olacaktır. İthalatçılar tarafından yapılacak teslimlerde, ithalatçı (satıcı) tarafından düzenlenecek faturada “Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına ve ithalata ilişkin fatura ve gümrük beyannamesine yer verilecektir.

* Metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıklarının çeşitli işlemlerden geçirilerek yeniden işlenmesi sonucunda hurda ve atık niteliğini kaybederek, bu malzemelerin üretiminde kullanılan mamul niteliğindeki kırık, çapak, toz, granül vb ürünler haline getirilip teslim edilmesi durumunda tevkifata tabi olacaktır.

5) Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimleri (9 / 10) :

KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılara teslimler bu bölüm kapsamında tevkifata tabi tutulacaktır.

* Kütlü ve elyaf pamuk, linter pamuk, pamuk lifi döküntüleri, natürel veya tops haldeki tiftik yün ve yapağı,

* Sığır ve atların, koyun ve kuzuların (astragan veya karakul, persaniye, breitschwanz vb.leri, Hint, Çin, Moğolistan ve Tibet kuzuları hariç), keçi ve oğlakların (Yemen, Moğolistan ve Tibet keçi ve oğlakları hariç) ham post ve derilerinin, tesliminde tevkifat uygulanacaktır.

6) Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi (9 / 10) :

KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılara teslimler bu bölüm kapsamında tevkifata tabi tutulacaktır.

Söz konusu malların ithalatçıları tarafından tesliminde tevkifat uygulanmayacaktır. İthalatçılar tarafından yapılacak teslimlerde, ithalatçı (satıcı) tarafından düzenlenecek faturada “Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına ve ithalata ilişkin fatura ve gümrük beyannamesine yer verilecektir.

* Ağaç işleme endüstrisinde kullanılan ve ilk madde-malzeme niteliğinde olan her türlü ağaç, tomruk, odun ile bunların belirlenen ölçülerde biçilmesiyle elde edilen inşaatlık, doğramalık, marangozluk, mobilyalık vb. kereste, mobilya ve kereste imalatı sonucu ortaya çıkan kırpıntı, çıta vb. imalat atıkları ile odun artığı talaş teslimleri tevkifat kapsamındadır.

* Tomruk, odun, kereste, kırpıntı, atık vb. özelliğinde olmayan; mobilya, kapı-pencere doğraması, döşeme malzemesi, sunta, levha, mdf, rabıta, lambri, süpürgelik vb. ürünlerin tesliminde tevkifat uygulanmayacaktır.

TEVKİFAT KAPSAMINDAN ÇIKARILANLAR :

* Büyük ve küçükbaş hayvan etlerinin (sakatat ve bağırsak dahil) teslimleri.

* KDV ödenmeksizin yurda getirilen petrol ürünlerinin gerçek usulde KDV mükellefleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan satışları.

14.04.2012 tarihli 117 seri nolu KDV genel tebliği ile uygulamadan kaldırılmıştır.

KDV tevkifatına ilişkin yazılarım devam edecektir.

Aygül MUDURLU
SMMM

11.12.2012

http://muhasebenet.net/haber.php?haber_id=3761

3 Responses to “Kdv Tevkifatı – Oranları Ve Uygulaması-4-Aygül Mudurlu”

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Arşivler
Etiketler
Son Yorumlar
Kimler Çevrimiçi
Şuanda 78 ziyaretçi çevrimiçi
4 ziyaretçi, 74 robot, 0 üye
Aralık 2018
P S Ç P C C P
« Oca    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Şuanda 78 ziyaretçi çevrimiçi
4 ziyaretçi, 74 robot, 0 üye
Bugünkü Maksimum Ziyaretçi Sayısı: 91 de 05:53 pm UTC
Bu ay: 114 de 12-03-2018 01:05 am UTC
Bu yıl: 649 de 07-06-2018 10:18 am UTC
Tüm zamanlar: 649 de 07-06-2018 10:18 am UTC